FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Woodie cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.Đồ Mặcsửa

Mũ Sừng Bòsửa

Beefalo Hat Woodie.png

Thắt Lưng Tuyệt Thực sửa

Belt of Hunger Woodie.png

Vest Mát Mẻsửa

Breezy Vest Woodie.png

Reign of Giants icon.pngMũ Da Mèosửa

Cat Cap Woodie.png

Vest Bảnh Baosửa

Dapper Vest Woodie.png

Reign of Giants icon.pngÔ Mắtsửa

Eyebrella Woodie.png

Mũ Lông Chimsửa

Feather Hat Woodie.png

Reign of Giants icon.pngSơ Mi Hoasửa

Floral Shirt Woodie.png

Vòng Hoasửa

Garland Woodie.png

Reign of Giants icon.pngVest Gấu Ngủ Đôngsửa

Hibearnation Vest Woodie.png

Vest Phùngsửa

Puffy Vest Woodie.png

Chụp Tai Lông Thỏsửa

Rabbit Earmuff Woodie.png

Reign of Giants icon.pngÁo Mưasửa

Rain Coat Woodie.png

Reign of Giants icon.pngMũ Mưasửa

Rain Hat Woodie.png

Nón Rơmsửa

Straw Hat Woodie.png

Reign of Giants icon.pngVest Mát Mùa Hèsửa

Summer Frest Woodie.png

Tam o' Shantersửa

Tam o' Shanter Woodie.png

Nón Chóp Caosửa

Top Hat Woodie.png

Mũ Mùa Đôngsửa

Winter Hat Woodie.png

Ba Lôsửa

Ba Lôsửa

Backpack Woodie.png

Reign of Giants icon.pngTúi Cách Nhiệt sửa

Insulated Pack Woodie.png

Túi Krampussửa

Krampus Sack Woodie.png

Túi Da Lợnsửa

Piggyback Woodie.png

Bùa sửa

Bùa Lạnhsửa

Chilled Amulet Woodie.png

Bùa Kết Cấusửa

Construction Amulet Woodie.png

Bùa Phục Sinhsửa

Life Giving Amulet Woodie.png

Bùa Phát Quangsửa

Magiluminescence Woodie.png

Bùa Ác Mộngsửa

Nightmare Amulet Woodie.png

Bùa Lười Biếngsửa

Lazy Forager Woodie.png

Đồ Bảo Vệ sửa

Nón Bầu Dục sửa

Football Helmet Woodie.png

Giáp Cỏsửa

Grass Suit Woodie.png

Giáp Gỗsửa

Log Suit Woodie.png

Giáp Cẩm Thạchsửa

Marble Suit Woodie.png

Giáp Bóng Tốisửa

Night Armour Woodie.png

Reign of Giants icon.pngGiáp Đánh Vảysửa

Scalemail Woodie.png

Mũ Vỏ Ốc sửa

Shelmet Woodie.png

Giáp Vỏ Sênsửa

Snurtle Shell Armor Woodie.png

Vương Miện Thulecitesửa

Thulecite Crown Woodie.png

Giáp Thulecitesửa

Thulecite Suit Woodie.png

Trang Phục Khác sửa

Mũ Chăn Ongsửa

Beekeeper Hat Woodie.png

Mũ Bụi Câysửa

Bush Hat Woodie.png

Reign of Giants icon.pngDưa Thời Trangsửa

Fashion Melon Woodie.png

Reign of Giants icon.pngKhối Băng sửa

Ice Cube Woodie.png

Mũ Thợ Mỏsửa

Miner Hat Woodie.png

Reign of Giants icon.pngKính Chuột Chũisửa

Moggles Woodie.png

One-man Bandsửa

One-man Band Woodie.png

Slurpersửa

Slurper Woodie.png

Mũ Nhệnsửa

Spiderhat Woodie.png

Bộ Trang Phục sửa

Bộ Cổ Đạisửa

Ancient Set Woodie.png

Bộ Giápsửa

Armored Set Woodie.png

Bộ Lịch Lãmsửa

Dapper Set Woodie.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Mưasửa

Rainfall Set Woodie.png

Bộ Vỏsửa

Shell Set Woodie.png

Bộ Slurpersửa

Slurper Set Woodie.png

Reign of Giants icon.pngBộ Mùa Hèsửa

Summer Set Woodie.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Nắngsửa

Summer Heavy Set Woodie.png

Bộ Mùa Đôngsửa

Winter Set Woodie.png

Bộ Bão Tuyếtsửa

Winter Heavy Set Woodie.png

Reign of Giants icon.pngBộ Gấu Ngủ Đôngsửa

Winter Heavy Set 2 Woodie.png

Nhân Vật Chơi lời thoại ⋅ trang phục
Wilson lời thoại ⋅ trang phụcWillow lời thoại ⋅ trang phụcWolfgang lời thoại ⋅ trang phụcWendy lời thoại ⋅ trang phụcWX-78 lời thoại ⋅ trang phụcWickerbottom lời thoại ⋅ trang phụcWoodie lời thoại ⋅ trang phụcWes lời thoại ⋅ trang phụcMaxwell lời thoại ⋅ trang phụcWigfrid lời thoại ⋅ trang phụcWebber lời thoại ⋅ trang phụcWalani lời thoại ⋅ trang phụcWarly lời thoại ⋅ trang phụcWilbur lời thoại ⋅ trang phụcWoodlegs lời thoại ⋅ trang phụcChưa Thực Hiện

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên