FANDOM


Nội dung của trang này không được hỗ trợ bởi Klei Entertainment, Don't Starve Wiki, hay Diễn Đàn Don't Starve.


Up and Away là một mod lớn cho game Don't Starve của Klei Entertainment. Nó đặt ra vô số nội dung mới cho Don't Starve, bao gồm, nhưng không giới hạn, một loại thế giới mới, những quái mới, kiến trúc mới, động vật mới, và bất cứ gì khác có thể có cho đến khi kết thúc bản chính thức của mod. Nó được dựa trên câu chuyện "Jack và Câu Đậu Thần".

Đừng quên rằng mod này được mở ra cho bất cứ ai có thể đóng góp, nên hãy ghé qua sub-forum nếu bạn có ý tưởng, hãy phản hồi cũng như thêm vài ảnh họa!

Hỏi - Đápsửa

Khi nào nó sẽ hoàn thành?

Mod hiện đang trong giai đoạn pre-alpha. Vẫn chưa có kế hoạch "hoàn thành" mod. Thay vào đó, chúng tôi có dự định cập nhật nó liên tục, và thi thoảng giải lao từ người phát triển.

Làm gì nếu tôi muốn xem quá trình mod?

Bỏ đi! Mod hiện có sẵn trên cả Steam workshop cũng như trong phần Tải Về trên diễn đàn Klei Entertainment.

Tôi có thể tải nó ở đâu?

Steam Workshop: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=261980676
Klei Forums: http://forums.kleientertainment.com/files/file/609-up-and-away/

Cảnh báo: Dự án này dùng để thử nghiệm và phát triển, và chưa xem là 'chơi
được'. Chúng tôi trong chịu trách nhiệm với save/game bị hỏng xảy ra do lỗi.
https://github.com/debugman18/UpAndAway/archive/master.zip

Tôi có thể giúp đỡ chứ?

Chắc rồi! Hãy đến sub-forum của chúng tôi, và tim bài viết liên quan đến những gì bạn muốn đóng góp, và bắt đầu thảo luận về mod ở đó.

Có bất kỳ công việc cụ thể nào các bạn hiện đang cần giúp không?

Hầu hết chúng tôi đang cần họa sĩ và hoạt họa, trong khi viết mã chúng tôi đang làm rất tốt. Bạn cũng có thể viết các chuỗi ký tự cho nhân vật, và kiểm nghiệm cũng rất hữu ích.

Liệu các bạn có thêm (chèn gợi ý ở đây)?

Không hứa chắc! Mỗi đề nghị chắc chắn sẽ được xem, và nhiều số đã được thêm vào, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo được gì.

Tính Năngsửa

Nhân Vật:

Mob/Thực Vật:

Vật Dụng/Kiến Trúc:

Lịch Sử Cập Nhậtsửa

15 tháng Bảy, 2014 - Alpha 0.0.9sửa

Bugfixes:

 • Fixed a crash with TMI mod.
 • Fixed a crash when recieving magic beans.

9 tháng Bảy, 2014 - Alpha 0.0.8sửa

Changes:

 • Added more teas.
 • Tea can now be chilled in an icebox to make iced tea.
 • Made cloudfruit perish.
 • Made candy fruit perish.
 • Made marshmallow bees edible.
 • Made cloud jelly edible and perishable.
 • Made jelly caps edible and perishable.
 • Made algae edible and perishable.
 • Adjusted skytrap loot.
 • Adjusted skyflower loot.
 • Adjusted tea growth times.
 • Changed the kettle failed recipe to spoiled tea.
 • Adjusted cloudcrag loot.
 • Adjusted cotton candy damage.
 • Made duckraptors scarier.
 • Added Oolong Tea.
 • Added Spoiled Tea.
 • Added Chai Tea.
 • Added Jellied Tea.
 • Added Green Mushroom Tea.
 • Added Red Mushroom Tea.
 • Added Blue Mushroom Tea.
 • Added Green Jellycap Tea.
 • Added Red Jellycap Tea.
 • Added Blue Jellycap Tea.
 • Added Dragon Tea.
 • Added Herbal Tea.
 • Added Marshmallow Tea.
 • Added Ambrosia Tea.
 • Added Algae Tea.
 • Added Green Jelly crockpot recipe.
 • Added Red Jelly crockpot recipe.
 • Added Crystal Candy crockpot recipe.
 • Adjusted recipes.
 • The scarecrow is now hammerable.

Bugfixes:

 • Fixed kettle brewing random teas instead of the right recipe for green/greener tea.
 • Fixed gustflowers spawning from inventory.
 • Fixed skyflowers having a negative sanity aura permanently.
 • Fixed octocopter parts appearing more than once.
 • Fixed an issue where mound mechanics conflicted with webber's skull.
 • Fixed cloudfruit trees regenerating but not showing their fruit.
 • Fixed the giant bean giant.

24 tháng Sáu, 2014 - Alpha 0.0.7sửa

Changes:

 • Updated beanlet animations.
 • Updated rose animations.
 • Updated skytrap animations.
 • Made golden sunflowers more useful, with a tiny bit of risk to them.
 • Made golden petals more useful.
 • Made beanlets slower.
 • Skyflowers no longer give positive sanity aura.
 • Skyflower petals now spoil.
 • Tweaked the balance of each biome.
 • Tweaked Winnie's balance.
 • Balanced the aurora drops.
 • Added an option to regenerate the cloudrealm.
 • Made the lionblob easter egg very rare.
 • Crystals now have names that aren't colors.
 • Made the bean giant more dangerous.
 • Cloudcrags now have a chance to drop rocks.
 • Added support for Too Many Items.
 • Improved support for the N Tools invincibility button (for example, when being drawn to a whirlwind).
 • Thunder trees can now be replanted.
 • Added turf variants.
 • Tea leaves can be dried for black tea.
 • Added lots of tea recipes.

Bugfixes:

 • Skyflies are no longer catchable. A proper method for catching them will be implemented in the future.
 • Winnie can now eat leafy meat.

Known Bugs:

 • Tea leaves on a drying rack are invisible.

Update: 11 Jun, 2014 - Alpha 0.0.6sửa

Changes:

 • Lowered Duckraptor spawn rate.
 • Lowered the Axe of Storms Whirlwind spawn rate.

Bugfixes:

 • Fixed an incompatibility with the BetterWalls mod.
 • Fixed items going into storage containers when opened.
 • The cumulocator station placer is no longer invisible.
 • Thunder logs will no longer appear invisible to players.
 • Cloud waves are no longer invisible.

1 tháng Sáu, 2014 - Alpha 0.0.5sửa

Changes:

 • Cloud fruit trees now drop fruit if chopped without being picked.
 • Gustflower seeds are not infinite anymore.

Bugfixes:

 • Kettle no longer flashes.

29 tháng Năm, 2014 - Alpha 0.0.4sửa

Changes:

 • Made the Static and the Calm last longer.
 • Implemented icon for Cumolucator Station in the crafting menu.
 • Added some missing strings for Winnie.
 • Mod API information updated, mod is in-date and compatibilites are shown.
 • Tweaked the sound in the Cloud Realm.
 • Made Crystal Relics spawn a little more frequently.
 • The waves on the edge of the world have been changed - they will be fixed soon.

Bugfixes:

 • Fixed the ambient light issues.
 • Followers no longer float in the air after being transported by a Whirlwind.
 • Followers will not lose the items they contain when moving between 'layers'.
 • Cloudfruit Trees are now choppable.
 • Dragonblood Trees drop their loot when chopped.

23 tháng Năm, 2014 - Alpha 0.0.3sửa

Changes:

 • The shopkeeper is better at recognising when a Beefalo has been offered
 • The shopkeeper now reminds the player to talk to him once the Beefalo is near.
 • Nerfed skytraps.
 • Removed the ability to cook or eat the magic beans.
 • Weaver Nests now have a minimap icon.
 • Whirlwinds now disappear when the Static ends.
 • Wickerbottom's strings now make more sense.
 • Moved the Reign of Giants advertisement.

Bugfixes:

 • Actually fixed the issue with black boxes on the Shopkeeper and Winnie.
 • Fixed the disappearing Shopkeeper on the main menu.
 • Fixed Winnie's staff disappearing on attack.
 • Fixed dropped kettles being invisible.

22 tháng Năm, 2014 - Alpha 0.0.2sửa

Bugfixes:

 • Fixed a crash on the main menu that occured if Reign of Giants was not installed.
 • Fixed black boxes appearing in place of certain images.

21 tháng Năm, 2014 - Alpha 0.0.1sửa

 • Initial release onto the Workshop.

Blueprint Thư viện Ảnhsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên