FANDOMĐèn Pha Lê là một vật phẩm trong Up and Away mod. Chúng có thể được tìm thấy và chế tạo trong Thẻ Nguồn Sáng.

Đèn Pha Lê có một công tắc để bật và tắt, và xây một cái Đèn Pha Lê gần một cái Đèn Pha Lê khác có thể ảnh hưởng tới cái còn lại; bật một cái Đèn Pha Lê có thể bật luôn cái kia. Nó có độ bền và có thể tiếp thêm nhiên liệu bởi Pha Lê Ánh Sáng khi bạn thấy ánh sáng của nó yếu đi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên