FANDOM


Blueprint Trang này mô tả một tính năng săp tới hoặc đã dự kiến và có thể nhiều spoiler chung.
Tên và nội dung có thể không chính xác và gồm cả suy đoán.
Một cái vây nhớt.

–Wilson

Vây Cá Mập là một nguồn Lương Thực trong bản mở rộng Shipwrecked. Rơi ra bởi Chó Săn Biển và có thể nhặt được khi trao đổi với Yaarctopus nhưng rất hiếm gặp. Vây Cá Mập không thể nấu chín nhưng có thể làm nguyên liệu công thức nấu ăn trong Nồi Hầm, có giá trị 0.5 đối với Phẩm Thịt và 1 đối với Phẩm Cá. Những Mob khác sẽ không ăn Vây Cá Mập và cũng không thể cho Lợn Hoang ăn cũng như không thể trao đổi với Yaarctopus.

Icon Tools Usagesửa

Inventory slot backgroundShark FinInventory slot backgroundVine

×2 

Inventory slot backgroundCoconutAlchemy EngineInventory slot backgroundSleek Hat
Inventory slot backgroundShark FinInventory slot backgroundFillerCrock PotInventory slot backgroundShark Fin SoupPhụ Gia mà có thể tạo ra những món khác (Surf 'n' Turf, Tiệc Tôm Hùm, Súp Tôm Hùm, Súp) tùy thuộc vào sự ưu tiên của món đó.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.