FANDOM


That looks out-of-place.

–Maxwell

Vùng Khảm là một Quần Xã xuất hiện với số lượng nhất định trong mỗi thể giới (mặc dù diện tích của chúng thường lớn), và thường kèm theo nhiều mảnh quần xả khác ở trong nó. Đặc trưng của Vùng Khảm là sự xuất hiện của các hồ (các hố nhỏ của Biển), giống như các cạnh của hòn đảo, thường dưới dạng hình tròn hoặc các dạng đa giác khác.

ĐáĐá Lửa hay xuất hiện tự nhiên ở đây. Vùng Khảm cũng là nơi duy nhất có Nghĩa ĐịaĐường Đá Cuội, cùng với Bộ Vá Đồ Khoai Tây Kim Loại.

Vùng Khảm cũng là chỗ dựng trại lý tưởng, nếu xung quanh không có các quái không mong muốn tới từ các quần xã khác, như Bò Lai hay Chân Cao, do bên trong vùng khảm có kèm theo các mảnh quần xã khác.

Đất chủ yếu ở đây là Đất Rừng cùng với mảnh nhỏ Đất Đầm Lầy, Đất Đá, Đất Thảo Nguyên, và đất trống.

Blueprint Thư viện Ảnhsửa

Quần Xã
Mặt Đất Bàn CờĐồng CỏNghĩa ĐịaRừngĐầm LầyVùng KhảmBiểnXứ ĐáThảo NguyênReign of Giants icon Sa MạcRừng Lá Rụng
Hang Động Rừng Nấm CâyĐồng Bằng ĐáMăng ĐáRừng NgầmĐầm Hang Động
Tàn Tích Vực ThẳmMê CungQuân KhuThánh ĐịaThôn BảnVùng HoangVùng Đất Cổ Xưa
Liên Quan Bản ĐồCầuĐường (Lối Mòn) • Đất

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên