FANDOM


Blueprint Trang này mô tả một tính năng săp tới hoặc đã dự kiến và có thể nhiều spoiler chung.
Tên và nội dung có thể không chính xác và gồm cả suy đoán.

Những Vật Dụng sau đây là những vật dụng chưa thực hiện, mà được phát hiện trong những bức vẽ và/hoặc mã nguồn của game. Mặc dù, dựa vào hình ảnh, có thể phỏng đoán được những lợi ích hay chức năng của chúng, không có bất kỳ lợi ích nào của những vật dụng này được biết nếu như nó không được đề cập đến.

Xô Nướcsửa

Xô Nước là một vật dụng cùng bức họa trong tệp game. Một bức ảnh cho thấy có thể đội chúng lên đầu nhân vật. Tệp TEX cuối cùng đã sử dụng cho Xô Bón Phân.

BucketHat bucket

Quần Áosửa

Quần Áo là một vật dụng với bức họa trong tệp game.

Clothes

Cửasửa

Cửa là một vật dụng với bức họa trong tệp game.

  • Cửa trông giống như Cửa Gỗ, nó chỉ tìm thấy trong các tệp game và có bức họa cửa mở và đóng.

Door 1Door 2Wooddoor

Dĩa Hátsửa

Dĩa Hát là các vật dụng với bức họa trong tệp game.

  • Có một Máy Hát, tìm thấy trong Lời Kết của Chế độ Phiêu Lưu. Điều này có thể gợi ý rằng người chơi có thể chế một Máy Hát và dùng những Dĩa Hát này để chơi nhạc, mà mỗi màu sẽ phát một giai điệu khác nhau.

RecordsRecords 2Records 3

Bù Nhìnsửa

Bù Nhìn là một vật dụng với bức họa trong tệp game.

  • Người dẫn phát triển, Kevin, từng nói "Nó có lẽ sẽ chuyển lên vào một ngày nào đó.".

Scarecrow

Cầu Tuyếtsửa

Cầu Tuyết là một vật dụng với bức họa trong tệp game.

  • Người dẫn phát triển, Kevin, từng tuyên bố rằng một mob sắp tới, Người Tuyết, có thể ném những thứ này. Cũng vậy, Máy Ném Tuyết ném Cầu Tuyết.

Snowball

Bột Mìsửa

Bột Mì là một vật dụng với bức họa trong tệp game.

  • Nó có thể thực hiện cùng một vật dụng sắp tới khác, Lúa Mì.

Flour

Lúa Mìsửa

Lúa Mì là một vật dụng/kiến trúc tìm thấy trong tệp game.

Wheat build

Đồng Hồ Bấm Giờsửa

Đồng Hồ Bấm Giờ là một vật dụng với bức họa trong tệp game. Nó trông giống với La Bàn.

Stopwatch buildStopwatch

Baosửa

Bao là một vật dụng với bức họa trong tệp game.

  • Nó có lẽ sẽ trong bao giờ được thực hiện, bởi đã thay thế bởi Ba Lô.

Bag

Nấm Cụcsửa

Nấm Cục là một vật dụng với bức họa trong tệp game.

  • Ban đầu, mọi thứ sẽ được mua từ Lợn bằng Nấm Cục.

Truffle

Hộp Sọ Nhân Vậtsửa

Hộp Sọ Nhân Vật là các vật dụng với bức họa trong tệp game.

  • Phần lớn các Nhân Vật đều có Hộp Sọ. Vài Nhân Vật Chưa Thực Hiện cũng có.
  • Từ lâu đã biết rằng những Hộp Sọ này sẽ không được thực hiện. Chúng chỉ có trong tệp game bởi một phần hệ thống mở khóa chưa được công bố trong game. Điều này đã được Kevin khẳng định trong suốt Beta.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên