FANDOM


Oooh Oaoh.

–Wilbur

Wilbur là một nhân vật có thể chơi trong Shipwrecked. Có 125 Máu, Sức Đói 175, Tinh Thần 150. Tất cả các Khỉ Tiền Sử đều là bạn thân với Wilbur và chúng sẽ không nhặt đồ không ăn được hoặc tấn công người chơi. Tốc độ di chuyển gốc là 5.5 thay vì là 6 như các nhân vật khác bù lại nó có thể chạy sau khi đi 3 giây, tốc độ khi chạy là 8. Khi đang chạy, Sức Đói giảm nhanh hơn 33% khi đi. Khả năng chạy của nó chính là một lợi ích to lớn để thoát khỏi các tình huống khó thở.

Wilbur sẽ tự đào thoát Phân mỗi 2-5 ngày. Nhận được 10 tinh thần khi ăn Chuối.(kể cả chuối đã nấu nhưng không tính Chuối Xiên Que)

Mở khóa Wilbur bằng cách tìm nó ở Biển và đưa nó Vương Miệng Bẩn. Vương Miệng Bẩn hiếm khi rơi lúc đánh Khỉ Tiền Sử hoặc là cho chúng ăn Chuối.    

Placeholder Bên Lề Sửa đổi

Mosquito LỗiSửa đổi

  • Khi Wilbur xem xét Tường, nó sẽ nói một lời thoại, và câu "Ta nghĩ có thể sửa!" ở dưới nếu tường đó cần sửa.


Varg Shrine
Blueprint Gallery
Sửa đổi


Nhân Vật Chơi lời thoại ⋅ trang phục
Wilson lời thoại ⋅ trang phụcWillow lời thoại ⋅ trang phụcWolfgang lời thoại ⋅ trang phụcWendy lời thoại ⋅ trang phụcWX-78 lời thoại ⋅ trang phụcWickerbottom lời thoại ⋅ trang phụcWoodie lời thoại ⋅ trang phụcWes lời thoại ⋅ trang phụcMaxwell lời thoại ⋅ trang phụcWigfrid lời thoại ⋅ trang phụcWebber lời thoại ⋅ trang phụcWalani lời thoại ⋅ trang phụcWarly lời thoại ⋅ trang phụcWilbur lời thoại ⋅ trang phụcWoodlegs lời thoại ⋅ trang phụcChưa Thực Hiện